PlanSam

Veiligheidscoördinatie is essentieel bij

  • alle bouwwerken met twee of meer aannemers
  • alle werken met een verhoogd risico
  • alle werven groter dan 500m²

Wat doet de veiligheidscoördinator?

  • Opmaken van een veiligheids- & gezondheidsplan
  • Bijhouden van een coördinatiedagboek
  • Opstellen van het postinterventiedossier